WSzW Warszawa BIP
Wojewódzki Sztab Wojskowy
Niedziela, 21 grudzień 2014 r.Wojewódzki Sztab Wojskowy jest terenowym organem
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych
i administracji wojskowej.


WSzW służbowo podlega pod Inspektorat Wsparcia SZ RP.