WSzW Warszawa BIP
Wojewódzki Sztab Wojskowy
Sobota, 31 styczeń 2015 r.Wojewódzki Sztab Wojskowy jest terenowym organem
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych
i administracji wojskowej.


WSzW służbowo podlega pod
Szefa Sztabu Generalnego WP.