WSzW Warszawa BIP
Wojewódzki Sztab Wojskowy
Środa, 8 lipiec 2015 r.jQuery UI Dialog - Default functionality

Wojewódzki Sztab Wojskowy jest terenowym organem
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych
i administracji wojskowej.


WSzW służbowo podlega pod
Szefa Sztabu Generalnego WP.