WSzW Warszawa
Wojewódzki Sztab Wojskowy
Piątek, 18 kwiecień 2014 r.Wojewódzki Sztab Wojskowy jest terenowym organem
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych
i administracji wojskowej.


WSzW służbowo podlega pod Inspektorat Wsparcia SZ RP.